\
 

Huta Będzin

Huta Będzin S.A. kombinat hutniczy mieszczący się w Będzinie  przy ulicy Sieleckiej 63. Przedsiębiorstwo powstało między 1889 a 1890 r. początkowo jako  Będzińska Walcownia Cynku. Na samym początku w Królewskie Polskim był to największy producent blach którego udział sięgał 45% produkcji blachy.Potem wielokrotnie przekształcana ze zmienianym profilem produkcji. w PRL po II wojnie światowej produkcja została przestawiona na produkcję prętów, kształtów, blach z metali nieżelaznych – tj. miedzi, aluminium oraz mosiądzu. W 2009 roku huta postawiona została w stan likwidacji. Powodem tego było zadłużenie wynoszące około 8 mln złotych dla około 160 wierzycieli.

Produkcja i usługi

Produkowane wyroby

 • krążki i kształtki z aluminium
 • kształtki miedziane i mosiężne
 • mosiądz odlewniczy
 • pręty mosiężne
 • rury miedziane
 • rury mosiężne

 

Świadczone usługi

 • obróbka termiczna metali nieżelaznych
 • przeciąganie rur z miedzi i mosiądzu
 • cięcie i prostowanie rur z miedzi i mosiądzu

 

Skup złomów z metali nieżelaznych

 • złom miedziany
 • złom mosiężny
 • złom aluminiowy

Przy ulicy Bema 14 huta prowadziła firmowy skład stali.

 

Likwidacja i upadłość

Stal
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w swoim postanowieniu z 1 grudnia 2009 r. ogłasza upadłość, obejmującą likwidację majątku dłużnika HUTA „BĘDZIN” Spółka Akcyjna w likwidacji w Będzinie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000092070. Sędziego – komisarza wyznaczono w osobie SRR Tadeusza Czarnoty, a syndyka w osobie Michała Saleja.

Copyright © 2019 Huta Będzin